Ask me anything

Fly me to Neverland, can you?
Today!!!! :D :D :D

Today!!!! :D :D :D

2 days ago
0 notes
It makes my day. I havent checked my youtube channel for a while, and this is what I have found. Brian Crain commented on my video of “song for Sienna”. <3 <3 <3

It makes my day. I havent checked my youtube channel for a while, and this is what I have found. Brian Crain commented on my video of “song for Sienna”. <3 <3 <3

4 days ago
0 notes
And&#8230;. Game has just started!!! 
Fighting fighting!!!!

And…. Game has just started!!!
Fighting fighting!!!!

5 days ago
0 notes
Hôm nay chị bảo mình bạn này chơi sao mà bị té, trật tay. Thương công chúa của mình quá. Nhớ bạn công chúa lắm íh. Nhớ nhất là những lần mình chuẩn bị đi đâu thì bạn nhỏ lại thủ thỉ: dì Ty đi về sớm nha, nhớ mua đầm công chúa cho con nha&#8230; 
Công chúa Gia Linh chóng khoẻ, để ba mẹ và cả nhà bớt lo nha. :*

Hôm nay chị bảo mình bạn này chơi sao mà bị té, trật tay. Thương công chúa của mình quá. Nhớ bạn công chúa lắm íh. Nhớ nhất là những lần mình chuẩn bị đi đâu thì bạn nhỏ lại thủ thỉ: dì Ty đi về sớm nha, nhớ mua đầm công chúa cho con nha…
Công chúa Gia Linh chóng khoẻ, để ba mẹ và cả nhà bớt lo nha. :*

1 week ago
0 notes

Awwwwww she knows how to shake hands. :-)

1 week ago
0 notes
Prague tram reunion :-)

Prague tram reunion :-)

1 week ago
0 notes
Ehrmmmm&#8230; We will survive!! 
But&#8230; Where is the toilet btw?!

Ehrmmmm… We will survive!!
But… Where is the toilet btw?!

1 week ago
0 notes
Smell of spring&#8230; :-)

Smell of spring… :-)

18 hours ago
0 notes
Meanwhile listening to FA

Meanwhile listening to FA

3 days ago
0 notes
Feel absolutely cool! Dont remember when we started that sort of tradition, but that is a nice catch-up anyway. :D

Feel absolutely cool! Dont remember when we started that sort of tradition, but that is a nice catch-up anyway. :D

5 days ago
0 notes
She is my new friends :-)

She is my new friends :-)

1 week ago
0 notes
We ate drunk, to be honest! :p

We ate drunk, to be honest! :p

1 week ago
0 notes